Bilgi Güvenliği Politikamız

Biz TELEFONCULAR GROUP olarak;

 

   Tedarik zincirinin en başından en sonuna kadar kullanılan süreçlerin ve işlenen bilgilerin bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamındaki birimlerde, BGYS kurmayı, uygulamayı, gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi, amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda;

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyum sağlamayı,

Tüm paydaşlarımıza ait bilgi varlıklarının (teknik doküman, teknik resim, sözleşme vb.) gizlilik, bütünlük ve erişe bilirliğini garanti altına almayı,

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkin derecede sürdürülebilmesini, farkındalığın artması için yetkinliklerin artırılmasını sağlamayı ve sistemin sürekli iyileştirilmesini,

Güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımların icra edilmesini,

Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve gerekli aksiyonları almayı,

İş faaliyetlerindeki kesintileri önlemek ve bilgiye sürekli erişimi sağlamak için  sürekliliği faaliyetleri gerçekleştirmeyi,

Bilgi güvenliği yönetim sistemini, periyodik aralıklar ile güncellemeyi ve tüm paydaşlarımız ile paylaşmayı,

TAAHHÜT EDİYORUZ.