İSG ve Çevre Politikamız

Biz TELEFONCULAR GROUP olarak;

  Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken tüm faaliyetlerin çevre performansını ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde çevre performansında sürekli iyileştirmeler yaparak iklim değişikliklerine karşı duyarlı temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve İSG risklerinin en aza indirgenmesini sağlamaktır.

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı,

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği amaç, hedeflerini periyodik olarak belirlemeyi, gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi ile sürekli iyileştirmeyi,

Çevre kirliliğine neden olabilecek etkileri belirleyerek gerekli tedbirleri almak, tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkileri azaltmayı

Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir ‘’ Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı ‘’ hedefine ulaşma.

Tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, taşeronlarımızı ve Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konularında eğitim faaliyetleri ile sürekli bilinçlendirmeyi,


TAAHHÜT EDİYORUZ.