Teknik Emniyet Politikamız

Biz TELEFONCULAR GROUP olarak;

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, tam, zamanında ve globalleşen dünya standartlarına uygun olarak karşılayacak, müşteri memnuniyetini mümkün olan en üst seviyelere taşıyacak ürün ve hizmetleri sunarak sektörümüzde tercih edilen, güvenilir ve aranan bir firma olmayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda;

Tehlike risklerini öngörmek ve takibini sağlamayı,

Kazalara neden olacak şartları değerlendirmek ve ortadan kaldırmayı,

Paydaşlar ve üçüncü kişiler ile  yapılan yazılı yazısız anlaşmaya uyumu devam ettirmeyi,

Emniyet seviyesini istenilen düzeye taşımak adına personellerimizin mesleki yetkinliklerini arttıracak eğitimleri desteklemeyi,

Kalite yönetim sistemlerimizin gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, takip edilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,

Ürün emniyeti ve güvenilirliği detayına tüm çalışmalarımızda özen göstermeyi,

Güvenilir ve ürününün arkasında satış sonrası hizmetleriyle her zaman tercih edilen olmayı,

Ürün kalite ve güvenilirliğimiz için politikamızı sürekli gözden geçirerek, iyileştireceğimizi

Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi,

TAAHHÜT EDİYORUZ.